" คนไทยไม่ทิ้งกัน" ส่งกำลังใจสู้โควิด19 (2)

เร่งส่งกำลังใจสู้โควิด19 กันต่อกับโครงการมอบข้าวกล่อง เพื่อเติมพลังกาย พลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ที่โรงพยาบาล ราชวิธี

Copyright © 2019 K.K.&K. Intertech Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.